Drogi rodzicu

Czasem rozwój dziecka przebiega nieharmonijnie. Bywa, że dziecko jest mniej dojrzałe niż wskazuje na to jego wiek kalendarzowy. Zdarza się, że dziecko ma problemy z opanowaniem niektórych umiejętności lub przeżywa emocje, które utrudniają mu asymilację do zaistniałych sytuacji.

Niektóre dzieci potrzebują, by dać im więcej czasu i uwagi. Potrzebują większego zaangażowania dorosłych, by ci pomogli im w poradzeniu sobie z napotkanymi trudnościami. Dzieci te potrzebują, by dorośli podjęli ze sobą współpracę na ich rzecz.

Dziecko sygnalizuje swoje potrzeby za pomocą objawów swojego niedostosowania. Bardzo często okazuje się, że tak naprawdę potrzebuje niewiele więcej niż inne dzieci. Im wcześniej otrzyma pomoc tym łatwiej i szybciej poradzi sobie z trudnościami w swoim rozwoju.

Mira Marszałek

Bezpośrednią pracę z dziećmi planuję wznowić w gabinecie w Kielcach, na jesieni 2020. Do tego czasu prowadzę konsultacje oraz podejmuję współpracę z rodzicami w sprawie pomocy dziecku poprzez głębsze rozumienie potrzeb rozwojowych dzieci oraz zmianę postaw i zachowań rodzicielskich wobec problematycznych sytuacji. 

Do czasu otwarcia możliwości spotkań osobistych, oferuję możliwość pracy online.