Terapia dziecka

Terapia dziecka zawsze zaczyna się od kontaktu z samymi rodzicami, żeby dobrze omówić niepokojącą sytuację, jej genezę oraz różne czynniki mogące mieć z nią związek. Podejmuję pracę z rodzicami nad lepszym zrozumieniem zachowania i niepokojących objawów, poprzez które dziecko stara się powiedzieć nam, dorosłym, o swoim kłopocie. Praca z rodzicami bywa czasem wystarczająca, żeby dziecku pomóc. Czasem jednak, z uwagi na cierpienie dziecka albo z uwagi na specyfikę problemu, praca bezpośrednia z dzieckiem jest niezbędna. Podejmuję wtedy regularne spotkania terapeutyczne z dzieckiem. Stały kontakt z rodzicami i regularne z nimi spotkania nadal są jednak nieodzownym elementem współpracy i mają znaczący wpływ na skuteczność terapii.