Bezpośrednią pracę z dziećmi planuję wznowić w gabinecie w Kielcach po ustaniu epidemii Koronawirusa. 

Do tego czasu prowadzę konsultacje oraz podejmuję współpracę z rodzicami w sprawie pomocy dziecku poprzez głębsze rozumienie potrzeb rozwojowych dzieci oraz zmianę postaw i zachowań rodzicielskich wobec problematycznych sytuacji.

Do czasu otwarcia możliwości spotkań osobistych, oferuję możliwość pracy online.